POWER VONA F/W 17-18

Lookbook team:

Photo: Sergey Panin @lenina11only
Style: Victoria Brovarets @the_white_fashion 
Mua: Margarita Hait @haitmargaritamuah
Model: Bogdana Nevodnik @bogdanamix @2amodels
Location: @shkaf_foto_video_prostranstvo